Zasady funkcjonowania Polish Abroad Saturday School w roku szkolnym 2020/2021

I. Zajęcia stacjonarne

 1. W obecnym roku szkolnym będziemy korzystać z wejścia do szkoły, które znajduje się bezpośrednio w części szkoły, gdzie odbywają sie zajęcia (Sure Start, po prawej stronie).
 2. Na terenie szkoły przebywać mogą jedynie uczniowie, nauczyciele i wolontariusze PASS oraz pracownicy Rosemount Primary School. Rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły.
 3. Dzieci wchodzą do szkoy w następujących godzinach:
  g. 10.30 – grupa przedszkolna (p. Monika Jankowska)
  g. 10.35 – zerówka (p. Agnieszka Cyrulska)
  g. 10.40 – klasa I (p. Anna Bojko)
  g. 10.45 – klasa 4/5 (p. Paulina Zalewska-Oriola)
 4. Przed wejściem do szkoły każdemu dziecku zostanie zmierzona temperatura, następnie każde dziecko zostanie poproszone o zdezynfekowanie rąk.
 5. W czasie zajęć dzieci przebywać będą w swoich salach lekcyjnych, również podczas lunchu.
 6. Dzieci nie będą same wychodzić do toalety w czasie zajęć, jedynie grupowo pod opieką nauczyciela. W razie nagłej potrzeby, dziecko zostanie odprowadzone do toalety przez innego pracownika szkoły.
 7. Każde dziecko powinno mieć swój piórnik, z ograniczoną ilością przyborów. Nauczyciele będą informować na bieżąco, czy należy zabrać na następne zajęcia dodatkowe przybory (np. kredki).
 8. Prosimy o przynoszenie jedzenia i picia w miarę możliwości w pojemnikach jednorazowego użytku.
 9. W każdej sali lekcyjnej dostępny będzie żel/płyn do dezynfekcji rąk i ręczniki papierowe. Dzieci będą zachęcane do częstrzej dezynfekcji oraz mycia rąk.
 10. W klasach dzieci bedą rozmieszczone przy stolikach, z zachowaniem odpowiedniego dystansu (minimum 1 metr).
 11. Dzieci nie powinny przynosić do szkoły żadnych innych przedmiotów prócz lunchu, podręczników i piórnika (np. maskotek, zabawek).
 12. Jeśli dziecko chce, może uczęszczać na zajęcia w maseczce lub przyłbicy.
 13. Po zajęciach dzieci opuszczają szkołę w następujących godzinach:
  g. 13.35 – grupa przedszkolna (p. Monika Jankowska)
  g. 13.40 – zerówka (p. Agnieszka Cyrulska)
  g. 13.45 – klasa I (p. Anna Bojko)
  g. 13.50 – klasa 4/5 (p. Paulina Zalewska-Oriola)

II. Zajęcia online

 1. obecnym roku szkolnym naukę stacjonarną będziemy wspierać nauką online. Pozwoli nam to nadrobić zajęcia, które nie odbyły się we wrześniu oraz przygotować się do nauki zdalnej, jeśli zajdzie taka konieczność w przyszłości.
 2. Nauczyciele grup z dużym wyprzedzeniem będą informować, kiedy takie zajęcia się odbędą, w jakiej dokładnie formie oraz przekażą wszystkie materiały, które zostaną w trakcie lekcji wykorzystane.
 3. Zajęcia online będą dopasowane do wieku i umiejętności dzieci.
 4. Zajęcia online mają na celu wspomóc naukę stacjonarną, a nie ją zastąpić.

III. Podejrzenie Covid 19

 1. Przed przyjściem do szkoły rodzic zobowiązany jest zmierzyć dziecku temperaturę.
 2. Jeśli dziecko ma temperaturę (38°C i więcej) , lub przewlekły kaszel, lub utratę węchu i/lub smaku nie należy przyprowadzać dziecka do szkoły. Rodzice powinni postępować zgodnie z wytycznymi rządowymi (Załącznik nr 1).
 3. Jeśli dziecko poczuje się źle w czasie zajęć i będzie miało jeden z powyższych symptomów, zostanie odizolowane od reszty grupy, aż do odebrania go przez rodzica. Rodzice powinni postąpić zgodnie z zaleceniami rządowymi (Załącznik 1). Jeśli obecność Covid-19 zostanie potwierdzona należy niezwłocznie poinformować o tym dyrektora PASS.
 4. Jeśli w PASS wystąpi potwierdzony przypadek Covid-19, dyrektor PASS informuje o tym fakcie niezwłocznie dyrektora Rosemount PS, wydział zdrowia (HSC), wydział edukacji (EA) oraz wszystkie osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną.
 5. Jeśli w irlandzkiej szkole dziecka wystąpi przypadek Covid-19, a dziecko znalazło się w grupie osób, które miały kontakt z osobą zakażoną, należy o tym poinformować dyrektora PASS.