Numer konta

Wpłaty prosimy kierować na konto: Polish Abroad Saturday School

HSBC Bank

Branch sort code: 40-30-57

Account Number: 70049158