Numer konta

Wpłaty prosimy kierować na konto: Polish Abroad Saturday School

Bank: HSBC UK

Branch sort code: 40-30-57

Account Number: 70049158

W tytule przelewu prosimy umieścić imię, inicjały lub nazwisko dziecka i numer wskazujący na miesiąc za który uiszczana jest opłata:

na przykład: “A Smith 09” jeżeli opłata jest za Anię Smith za miesiąc wrzesień.