Obchody Dnia Niepodległości w PASS / Polish Independence Day Celebrations

Polish Abroad Saturday School w Derry/Londonderry uczciła Dzień Niepodległości uroczystą akademią oraz małym poczęstunkiem w sobotę 12 listopada 2022.

Zgromadzeni podziwiali występy naszych uczniów oraz wystawę pt. “Ojcowie Niepodległości”. Po części oficjalnej uczniowie, rodzice, kadra oraz zaproszeni goście zostali zaproszeni na mały poczęstunek oraz mogli wykonać Kotyliony Niepodległościowe.

Zdjęcia: Robert Posłuszny