Nasi fundatorzy / Our funders

In 2023/2024 we are funded by
W roku finansowym 2023/2024 otrzymaliśmy dofinansowanie od:

Minority Ethnic Development Fund – 2022/2025

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu “Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”.
Nazwa przedsięwzięcia: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgach konsularnych Konsula RP w Edynburgu i Belfaście (I)
Kwota dotacji:
w 2023r: 8 813,00 PLN
w 2024r: 8 833,00 PLN
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 562 105,40 PLN
Przedsięwzięcie „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgach konsularnych Konsula RP w Edynburgu i Belfaście (I)” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Nazwa zadania publicznego:  Wydarzenia polonijne w kraju i za granicą (Obchody Dnia Niepodległości).
Kwota dotacji: 16 316,00 PLN

In 2022/2023 we are funded by
W roku finansowym 2022/2023 otrzymaliśmy dofinansowanie od:

Minority Ethnic Development Fund – 2022/2025

Global Majority Fund


Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego:  Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej

Kwota dotacji: 13 712,50 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego:  286 252,88 PLN

Zadanie publiczne Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

National Lottery Community Fund – Black, Asian and Minority Ethnic Communities pilot programme

In 2021/2022 we were funded by / W roku finansowym 2021/2022 otrzymaliśmy dofinansowanie od:

dcsdc logo

In 2020/2021 we were funded by / W roku finansowym 2020/2021 otrzymaliśmy dofinansowanie od:

Derry City and Strabane District Council – Good Relations Project Grant

dcsdc logo

In 2019/2020 we were funded by / W roku finansowym 2019/2020 otrzymaliśmy dofinansowanie od:

Derry City and Strabane District Council – Good Relations Project Grant

dcsdc logo

The Executive Office – Minority Ethnic Development Fund

In 2018/2019 we were funded by / W roku finansowym 2018/2019 otrzymaliśmy dofinansowanie od:

  • Derry City and Strabane District Council – Good Relations Project Grant
dcsdc logo

  • The Executive Office – Minority Ethnic Development Fund

In 2017/2018 we were funded by / W roku finansowym 2017/2018 otrzymaliśmy dofinansowanie od:

Derry City and Strabane District Council – Good Relations Project Grant

dcsdc logo

In 2016/2017 we were funded by / W roku finansowym 2016/2017 otrzymaliśmy dofinansowanie od:

The Executive Office – MEDF Project funding

Derry City and Strabane District Council – Good Relations Project Grant

In 2015/2016 we were funded by / W roku finansowym 2015/2016 otrzymaliśmy dofinansowanie od:

OFMDFM – The Minority Ethnic Development Fund (MEDF) Tier 1

ofmdfm-logo-x1

Derry City and Strabane District Council – Good Relations Project Grant

dcsdc logo

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

logo_SWP
logotypMSZ_A_kolor

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu

We would like to thank all our funders for the support! / Pragniemy gorąco podziękować wszystkim fundatorom za Ich wsparcie!