Zapisy

POLISH ABROAD SATURDAY SCHOOL PROWADZI ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2023/2024!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od lat 3 do szkoły sobotniej Polish Abroad Saturday School w Derry~Londonderry.

Liczba miejsc w grupie przedszkolnej jest ograniczona!

Oferujemy nauczanie przedszkolne oraz nauczanie w zakresie szkoły podstawowej.

Posiadamy bogato wyposażoną biblioteczkę szkolną.

Możliwość otrzymania polskich legitymacji szkolnych.

Opłaty:

Dotychczasowe czesne nie ulega zmianie i wynosi:

– miesięcznie, £25 za pierwsze dziecko; £15 za drugie dziecko z tej samej rodziny;

£10 za trzecie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny.

Dodatkowo rodzice zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej opłaty w kwocie £5 na pokrycie kosztów druku, przyborów szkolnych oraz zeszytów.

Zapisu można dokonać mailem pod adres: info@polishabroad.co.uk

Pracujemy w oparciu o podstawę programową dla dzieci szkół polonijnych opracowaną przez MEN w 2020 roku. Nasza szkoła jest zrzeszona w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Gwarantujemy wysoką jakość nauczania, którą potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych naszych absolwentów.

Oferujemy Państwa pociechom doskonałe warunki nauki w bardzo dobrze wyposażonych, salach w szkole podstawowej Rosemount PS, Helen Street, Derry~Londonderry gdzie będą one mogły zdobywać wiedzę z zakresu języka polskiego, historii oraz elementów geografii Polski.

Polska szkoła sobotnia Polish Abroad Saturday School (PASS) działa od 2008 roku i od września 2019 roku mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Rosemount PS w Derry/Londonderry. Szkoła Sobotnia jest głównym projektem Polish Abroad, ale wszystkie osoby związane ze szkołą traktują ja raczej jak przyjazne miejsce, w którym pielęgnujemy to co dla nas Polaków najważniejsze – naszą tożsamość.

Głównym celem szkoły jest promowanie sztuki, kultury, dziedzictwa narodowego oraz języka polskiego wśród Polaków mieszkających na północnym wschodzie kraju oraz wśród innych grup społecznych i ludności lokalnej.

ZAPRASZAMY!!!