Nauczyciele

Paulina Zalewska-Oriola  – Dyrektor szkoły Polish Abroad Saturday School

Paulina Zalewska Oriola

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łowiczu, specjalizacja nauczanie języka angielskiego (2000). Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale Filologii Angielskiej, specjalizacja metodyka nauczania języków obcych (2002). Od roku 2005 posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, od 2008 zarejestrowana w General Teaching Council for Wales, a od 2009 również w General Teaching council for Northern Ireland. Od 2003 Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w zakresie sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej. Od 2007 roku egzaminator University of Cambridge. Od ponad 17 lat pracuje jako nauczyciel i egzaminator, zdobywając doświadczenie zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego, polskiego i niderlandzkiego na różnych poziomach zaawansowania oraz w różnych grupach wiekowych.

Anna Bojko – Nauczyciel języka polskiego oraz kultury

Monika Jankowska – Opiekun grupy przedszkolnej.

Agnieszka Cyrulska – Opiekun grupy zerowej.

Agnieszka Łuczak – Koordynator PA.