Biblioteczka

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Wisława Szymborska

Czytaj dziecku 20 minut dziennie, codziennie!

Aby pobrać aktualny katalog książek kliknij na obrazek poniżej:

biblioteczka

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Polish Abroad Saturday School w Derry

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły oraz osoby związane z organizacją Polish Abroad.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Wypożyczone książki należy szanować.
 4. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 5. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, na 2 tygodnie.
 7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki (a biblioteka nie ma na nią zamówień) wówczas może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.
 8. Przed wypożyczeniem należy książkędokładnie obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
 9. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz.
 10. Pod kniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego terminu zwrotu.
 11. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem biblioteki.