Przestępstwa na tle rasowym – dostepna pomoc

W związku z nasilonymi przejawami prześladowania Polaków po ogłoszonych w piątek wynikach referendum w sprawie opuszczenia UE, Polish Abroad pragnie zachęcić wszystkie osoby, które doświadczyły prześladowania na tle rasowym by zgłaszać przestępstwa i incydenty do lokalnej policji lub pracowników pomocowych.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod 999 / 112

W innym przypadku dzwoń pod numer 101 i wybierz opcję 2

Incydenty można również zgłaszać online na stronie www.psni.police.uk

Incydenty można również zgłosić poprzez pracowników pomocowych NICEM / Migrant Centre NI

Dwujęzyczny Projekt Pomocy dla Ofiar Przestępstw z nienawiści na tle rasistowskim oraz prześladowania Migrant Centre NI oraz NICEM

Dwujęzyczni doradcy wspierają ofiary prześladowania na tle rasowym; nie tylko grupy osiadłe w Irlandii Północnej, ale również osoby starające się o azyl i tych, którzy uzyskali status uchodźcy.  Doradcy pracują z ofiarami, ale również z adekwatnymi instytucjami, aby zapewnić ofiarom traktowanie zgodnie z zasadami równości dostępu.

Projekt zakłada współpracę partnerską z różnymi organizacjami, także z Victim Support. Serwis ma służyć całemu obszarowi Irlandii Północnej.

Pracownicy są sponsorowani przez PSNI (Policję Irlandii Północnej)

Jak pomagamy

Oferujemy bezpieczne miejsce, w którym ofiary mogą podzielić się swoimi doświadczeniami. Zachęcamy również do zgłaszania incydentów na policję, aby zwiększyć wykrywalność tego typu przestępstw.

Oceniamy stopień ryzyka i opcje dostępne dla ofiary i rodziny ofiary, aby wybrać najbezpieczniejszą z nich i zaspokoić potrzeby ofiar w każdym indywidualnym przypadku.

Pomagamy nakreślić plan postępowania w odpowiedzi na incydent.

Pomagamy ofiarom przygotować zeznanie dla policji i towarzyszymy im na komendzie w czasie składania zeznań.

Pracujemy z policją i wspieramy klientów w okresie po pierwszym złożeniu zeznań.

Pomagamy klientom złożyć podanie do Urzędu Mieszkaniowego (NI Housing Executive) oraz dokonać niezbędnych formalności przy załatwianiu alternatywnego zakwaterowania przez Urząd Mieszkaniowy lub Spółdzielnie Mieszkaniowe (Housing Association) oraz przy przydzielaniu punktów przez Urząd Mieszkaniowy.

Pozostajemy w kontakcie z pracownikami Urzędu Mieszkaniowego przez cały okres poszukiwania alternatywnego zakwaterowania.

Kierujemy klientów do lokalnych i regionalnych organizacji, jeśli potrzebna jest pomoc w specyficznych sprawach dotyczących np. odszkodowań, zespołu stresu pourazowego, jak również do pracowników społecznych służących dorosłym oraz dzieciom.

Pomagamy klientom w składaniu zażaleń do Rzecznika Spraw Obywatelskich ds. Policji (Police Ombudsman), Urzędu do spraw konsumenta, Urzędu Mieszkaniowego.

Dane kontaktowe:

NICEM North West in Derry~Londonderry

Agnieszka Luczak

02871372235 / 07827297119

The Old Church

Clarendon Street

Derry BT48 7ES

Migrant Centre NI in Belfast

Joanna Kuberczyk

02890438962

127 – 131 Ormeau Road

No. 129

Belfast BT7 1SH

Migrant Centre NI / NICEM office in Lurgan

Jude Coulter

02890438962

Ozanam Centre

William Street

Lurgan

Mailowo dla wszystkich obszarów: bilingualsupportworker@migrantcentreni.org

[Post dostępny jest róznież w języku polskim]

In light of recent racist and xenophobic incidents following the announcement of the EU Referendum results, Polish Abroad would like to encourage not only Polish nationals but anyone who becomes a victim of racist hate crime or incident to report it to the Police Service of Northern Ireland – PSNI or avail of third-party reporting via NICEM’s / Migrant Centre NI Support Workers.
In emergency ring 999 / 112
For non-urgent matters dial 101 and choose option 2
You can also report hate crime online on www.psni.police.uk
If you don’t feel confident to speak to the police or you have already reported a hate crime or incident and would like further support or information please contact one of three bi-lingual support workers (Race Hate Crime Advocates).
Migrant Centre NI Support Workers provide a one-stop shop model of services to all Black and Minority Ethnic victims of racist hate and harassment, whether they are settled ethnic minorities, migrant workers or asylum seekers and refugees. The Bi-lingual workers use interpreters, if required, to prevent any barriers to access.
The service covers all of Northern Ireland with three workers based in our offices in Belfast, Derry~Londonderry and Lurgan.
Clients can self-refer or be referred by another individual or group.
What do they do?
– Provide a safe place to enable victims to share their experiences
– Complete risk assessments and explore options to respond to the needs of the victims and their family
– Decide a plan of action and agree this with victims
– Assist victims to prepare statements and accompany them when attending police interviews
– Liaise regularly with the PSNI to provide follow-up support
– Liaise with NIHE housing officers and officials regarding any (re)housing needs. Including HIPA
– Assist victims to make complaints to the concerned agencies (i.e., Police Ombudsman, Consumer Council).

What is Race Hate?
Any crime or incident perceived by the victim or any other person as being motivated by prejudice or hate based on a person’s race or ethnicity.

Examples:
• Smashed windows
• Your car damaged with graffiti or paint
• Being verbally abused or insulted by neighbours
• Graffiti painted on your house or property
• Being physically assaulted by a group of drunk people
• Your house being targeted with eggs and stones

Contact details:
NICEM North West in Derry~Londonderry
Agnieszka Luczak
02871372235 / 07827297119
The Old Church
Clarendon Street
Derry BT48 7ES

Migrant Centre NI in Belfast
Joanna Kuberczyk
02890438962
127 – 131 Ormeau Road
No. 129
Belfast BT7 1SH

Migrant Centre NI / NICEM office in Lurgan
Jude Coulter
02890438962
Ozanam Centre
William Street
Lurgan

To contact the advocates for support or to make a referral please email: bilingualsupportworker@migrantcentreni.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *