Rozpoczęcie Roku Szkolnego w PASS

POLISH ABROAD SATURDAY SCHOOL ZAPRASZA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W SOBOTĘ 10 WRZEŚNIA O GODZ. 10:30.
 
Po krótkim rozpoczęciu oraz informacjach organizacyjnych, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach zapoznawczych.
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od lat 3 do szkoły sobotniej Polish Abroad Saturday School w Derry~Londonderry.
Oferujemy nauczanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, nauczanie w zakresie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, przygotowujemy do egzaminów GCSE, As oraz A Level z języka polskiego.
Zapisu można nadal dokonać:
– ONLINE!!! (link poniżej)
– poprzez wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego mailem pod adres: info@polishabroad.co.uk (Formularz dostępny na stronie www PASS)
– osobiście podczas rozpoczęcia roku.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego zostaną Państwu przesłane pozostałe dokumenty do zapoznania się i podpisu.
Posiadamy bogato wyposażoną biblioteczkę szkolną. Możliwość dojazdów autobusem szkolnym na zajęcia. Możliwość otrzymania polskich legitymacji szkolnych.
UWAGA!!! W jako jedynej szkole w Irlandii Północnej nasi uczniowie w wieku od 11 do 18 lat będą mieli możliwość równoległego ukończenia polskiego gimnazjum i liceum w systemie nauczania domowego, czyli na odległość, po przystąpieniu do programu nauczania przedmiotów ojczystych „Polska Ojczyzna Jana Pawła II” organizowanym przez KUL. Uczniowie Ci otrzymają legitymacje szkolne polskiej szkoły oraz świadectwa szkolne odpowiadające ukończonej klasie.
Pracujemy w oparciu o podstawę programową dla dzieci szkół polonijnych opracowaną przez MEN w 2010 roku. Nasza szkoła jest zrzeszona w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Gwarantujemy wysoką jakość nauczania, którą potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych naszych absolwentów.
Oferujemy Państwa pociechom doskonałe warunki nauki w bardzo dobrze wyposażonych, multimedialnych salach w szkole podstawowej St. Oliver Plunkett PS, Parkmore Drive, Strathfoyle gdzie będą one mogły zdobywać wiedzę z zakresu języka polskiego, historii oraz elementów geografii Polski.
Polska szkoła sobotnia Polish Abroad Saturday School (PASS) działa od 2008 roku i mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Oliver Plunkett P.S. w Derry/Londonderry. Szkoła Sobotnia jest głównym projektem Polish Abroad, ale wszystkie osoby związane ze szkołą traktują ja raczej jak przyjazne miejsce, w którym pielęgnujemy to co dla nas Polaków najważniejsze – naszą tożsamość.
Głównym celem szkoły jest promowanie sztuki, kultury, dziedzictwa narodowego oraz języka polskiego wśród Polaków mieszkających na północnym wschodzie kraju oraz wśród innych grup społecznych i ludności lokalnej.
Opłaty:
Dotychczasowe czesne nie ulega zmianie i wynosi:
– miesięcznie, £25 za pierwsze dziecko; £15 za drugie dziecko z tej samej rodziny;
£10 za trzecie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny.
– rocznie, za pierwsze dziecko £250; za drugie dziecko z tej samej rodziny £150;
za trzecie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny £100.
UWAGA! Przy uiszczeniu opłaty rocznej do 1 października 2016 przysługuje 10% zniżki.
 
ZAPRASZAMY!!!
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctvMN32dDeVxzVR5KEUZrzseOB1DmfIK0s6prACa3QdRAd2Q/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *